31 mei 2013

Borger's head

Beeldhouwer Willem Kind liet zijn metershoge stalen beeld 'de kop' jarenlang door Nederland zwerven. In 1997 kwam het in Borger terecht, bij de kruising N374/N34, waarna het bekend stond als 'de kop van Borger'. Toen deze gevaarlijke kruising in 2007 aangepakt werd verdween het beeld weer. Maar sinds een paar maanden is het weer terug als 'de kop van de Hondsrug', aan de overkant van de N34 net buiten Borger.

Sculptor Willem Kind let his several meters high steel sculpture, known as 'the head', wander around the Netherlands for years. It landed in Borger in 1997, near the junction of roads N374/N34, after which it became known as 'Borger's head'. When this hazardous junction was taken on in 2007, the sculpture disappeared again. However since several months now the head has returned as 'the Hondsrug head', across the N34 just outside Borger.

Uitkijken over de N34.
Watching out over road N34.

30 mei 2013

Info Center / Groninger Museum

De inrichting van dit -op het moment van de foto verlaten- moderne Info Center in het Groninger Museum is ontworpen door de Spaanse kunstenaar-ontwerper Jaime Hayon. Het ronde plafond is een spiegel; bekijk -HIER- de foto die ik eerder van mezelf (weerspiegeld) nam.

The decoration of this -when I took the photo deserted- modern Info Center inside the Groninger Museum was designed by the Spanish artist-designer Jaime Hayon. The round ceiling is a mirror; if you like to see the photo I took earlier of myself (in the reflection) go -HERE-. 29 mei 2013

free.. beer?

Dingen zijn niet altijd zoals ze op het eerste gezicht lijken, hier bij dit cafe in Leeuwarden...

From a distance this sign seems to say: Free Beer! But things aren't as they seem at first sight, here in this pub in Leeuwarden...

Tja..

...because it says:
FREE wifi 
cold BEER!


Linking to signs, signs.

28 mei 2013

T is for Train

Deze oranje 'Koningstrein' met de tekst 'Ga mee van Beatrix naar Alexander' reed door Nederland ter ere van de troonswisseling op 30 april, en rijdt dus nog steeds! Afgelopen vrijdag stond ie in Groningen.

This orange 'King's Train' showing the text 'Go with us from Beatrix to Alexander' went through the Netherlands in honor of the abdication on April 30, and is obviously still in use! I saw it in Groningen last Friday. Linking to ABC-Wednesday

27 mei 2013

Monday Mural

Ik vond diverse mooie muurschilderingen in het centrum van Leeuwarden, waaronder deze..
I found several nice murals in the city centre of Leeuwarden, like this one..


Linking to Monday Mural

26 mei 2013

ceramic art


Dit meer moderne object behoort eveneens tot de collectie van het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden: een kleurrijk werk van Nederlands kunstschilder en beeldhouwer Karel Appel (1921-2006). Appel was één van de oprichters van de kunstzinnige CoBrA groep.

This more contemporary object also belongs to the collection of the Princessehof Ceramics Museum in Leeuwarden: a colorful piece of art by Dutch painter and sculptor Karel Appel (1921-2006). Appel was one of the founders of the CoBrA, an avant-garde movement.


25 mei 2013

the Ming mystery

Dit zijn een paar foto's die ik gisteren nam van de expositie 'Het mysterie Ming'. Het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden toont nu het China van eeuwen geleden en probeert vragen als 'Wat maakt Ming toch zo bijzonder?' en: 'Waarom betaalt iemand miljoenen euro's voor een Mingvaas?' te beantwoorden.

These are a few pictures that I took yesterday during my visit to the exhibition 'The Ming mystery'. The Princessehof Ceramics Museum in Leeuwarden currently shows China like it was centuries ago and tries to answer questions as: 'What makes Ming so special?' and: 'Why would somebody pay millions of euro's for a Ming vase?'

een detail van een schouw
a close up of a mantelpiece

Behalve de Aziatisch collectie is tevens keramiek uit Europa en het Midden-Oosten te zien. Maar er is ook moderne keramische kunst; morgen een voorbeeld.

Besides the Asian collection, there is also a wide range of ceramics from Europe and the Middle East countries. Plus some contemporary ceramic art; I will show you a piece tomorrow.

23 mei 2013

anniversary

Het was een bijzondere dag gisteren: samen met mijn ouders vierden we hun 50-jarig huwelijk! Iedereen had een prachtige dag.
Mam, pap, we hopen dat jullie nog vele jaren samen mogen genieten!

It was a special day yesterday: together with my parents we celebrated their 50th wedding anniversary! We all had a wonderful time.
Mom, dad, we hope you will be able to enjoy many more years together!

22 mei 2013

fire depARTment

Dit futuristische kunstobject met de naam KAR/BB-N34 staat sinds kort voor de brandweerkazerne van Borger, bij de kruising van de wegen N374/N34. Het opvallende grote roodgekleurde object licht op zodra de brandweer uitrukt en blijft branden totdat men weer terug is.

This futuristic art object known as KAR/BB-N34 was recently placed in front of the Borger Fire Department, near the junction of roads N374/N34. The eye catching large red structure will light up when the fire engine is leaving the base and stays on until it returns.
De maker is architect Frank Havermans.
It was created by architect Frank Havermans.

21 mei 2013

S is for Station building

Dit is de ingang van het gebouw op het Centraal Station van Groningen, dat bekend staat als één van de fraaiste stationsgebouwen van Nederland. Het ontwerp, met renaissance en gotische stijlelementen is van Isaac Gosschalk. De bouw werd voltooid in 1896.

This is the entrance to the building of the main railway station of Groningen, known for having one of the most beautiful station buildings in the Netherlands. The design, with renaissance and gothic style elements, is from Isaac Gosschalk. Its building proces finished in 1896.

Binnenin het gebouw met één van de doorgangen. Let ook op het bord erboven.

Inside the building with one of the passages. The sign above says:
BAGGAGE
TELEGRAPH
STATIONMASTER

  Het bord boven een andere doorgang verwijst naar de diverse wachtruimtes.

The sign above another passage:
WAITING ROOMS
1st AND 2nd CLASS
LADIES WAITING ROOM


Linking to ABC Wednesday20 mei 2013

mobile haircut

Deze kapster vond een originele en vindingrijke manier om haar vak uit te oefenen: in een 'knipbus'!
This hairdresser found an original and clever way to do her job: in a 'cutting van'!

Ze kreeg veel aandacht vandaag op de braderie in Exloo.
She received much attention today on the street market in Exloo. 


19 mei 2013

Soestdijk Palace park

Achter het paleis ligt het in landschapsstijl aangelegde Koningin Emmapark met gazons, een slingerende beek, een grote vijver, en vooral veel bos! Door de regen van vorige week was alles groen en fris.

Behind the palace is the Queen Emma landscape style park with lawns, a meandering creek, a large pond, and above all, a big forest! Because of the rain that fell last week everything was green and fresh. 

De paden zijn genoemd naar leden van het Koninklijk huis. 
The paths are named after the members of the Royal family.

 Paleis Soestdijk is met het park één van de grootste landgoederen in de provincie Utrecht.
Soestdijk Palace is with its park one of the largest estates in the province Utrecht.

18 mei 2013

Soestdijk Palace

Gisteren bezochten we Paleis Soestdijk in Baarn, dat meer dan 60 jaar lang de residentie was van toenmalig Koningin Juliana en Prins Bernard, tot aan hun dood in 2004. Zij waren de grootouders van Koning Willem-Alexander. Het paleis bestaat uit een centraal gedeelte met 2 vleugels en dateert uit de 17e eeuw.

We visited Soestdijk Palace in Baarn yesterday, the home for over six decades of the former Queen Juliana and her husband, Prince Bernhard, until their deaths in 2004. They were the grandparents of King Willem-Alexander. The palace consists of a central block and 2 wings, and dates from the 17th century.

I herinner me Paleis Soestdijk vooral van vroeger van het jaarlijkse defilé op 30 april, de verjaardag van Koningin Juliana. Een lange stoet mensen trok dan langs dit bordes waar de Koninklijke familie op stond. Het bordes was trouwens veel kleiner dan ik gedacht had, men stond vast dicht bij elkaar..

I remember Soestdijk Palace mostly from the past from the annual parade on April 30, the birthday of Queen Juliana. A huge procession walked by these steps on which the Royal Family was standing. By the way these steps were a lot smaller than I had imagined, they must have stood close together..

In 2006 werd het paleis opengesteld voor het publiek en doet het dienst als museum, in afwachting van een besluit over de definitieve bestemming van het gebouw.

In 2006 Soestdijk Palace was opened to the public and it is a museum now, pending a decision about its future use.


17 mei 2013

enjoying..

Eerder deze maand genoten we van de zon op Schiermonnikoog, hier op een terras met koffie en appeltaart..

Enjoying the sun on the island of Schiermonnikoog earlier this month, here with coffee and apple pie..

16 mei 2013

Reiderwolderpolder

 
Nogmaals de weidsheid van de Reiderwolderpolder.
The vast Reiderwolderpolder once more.
 15 mei 2013

fountain pen

Aan de gevel van Grote Markt 42 in Nijmegen, op de hoek met de Grote Straat, hangt een reusachtige vulpen. Dit is een erfenis van de voormalige kantoorboekhandel Theo Biessels, die hier van 1924 tot 1990 gevestigd was. Toen deze zaak sloot, is de vulpen blijven hangen.

At the facade of Grote Markt 42 in Nijmegen, at the corner of the Grote Straat, hangs a giant fountain pen. This is a legacy of the former office bookstore Theo Biessels, that was located here from 1924 until 1990. When the store closed, the fountain pen stayed in it's place.

Tegenwoordig zit er een cafe, dat dezelfde naam gehouden heeft als de vroegere boekhandel.

The café that is located here nowadays kept the same name as the bookstore.


Linking to signs, signs.

14 mei 2013

R is for Reiderwolderpolder

Nederland heeft enkele duizenden (!) polders: door waterkeringen (dijken) omgeven gebieden waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. Een voorbeeld is de Reiderwolderpolder, in het noordoosten van Groningen. Via een 'coupure', ook wel dijkgat genoemd, rij je hier de polder in. In geval van calamiteiten kan deze opening gesloten worden met rijen balken of een deur.

In the Netherlands you can find several thousands (!) of polders: pieces of land enclosed by embankments (dikes) in which the waterlevel is handled through manually operated devices. One of them is the Reiderwolderpolder, in the northeast of the province Groningen. You enter the polder by a 'coupure', an opening in the dike that -in case of a calamity- can be closed by rows of beams or a door.

De Reiderwolderpolder ontstond in de 19e eeuw door drooglegging van een gebied dat in de eeuwen ervoor was overstroomd door de Dollard, die tussen noord Nederland en Duitsland stroomt. De afwatering wordt geregeld door de sluis bij Nieuwe Statenzijl. 

The land of the Reiderwolderpolder was reclaimed in the 19th century from an area that had been overflowed during several centuries by the Dollard, a bay between the northern Netherlands and Germany. The drainage is managed by the locks of Nieuwe Statenzijl. 


Linking to ABC Wednesday.
13 mei 2013

't Witte Kockhus

In 't Witte Kockhus aan de Langestreek op Schiermonnikoog vind je, behalve planten, vooral allerlei tuinbeelden. Altijd leuk om even rond te kijken.

In " 't Witte Kockhus" at the Langestreek on the island Schiermonnikoog, are besides plants all kinds of garden sculptures to see and for sale. It's always great to have a look here.

Het enige dorp op het eiland heet ook Schiermonnikoog. Je komt hier weinig voertuigen tegen; het eiland is auto-luw. Praktisch alleen de eilandbewoners bezitten een speciale vergunning om hun eigen auto te houden.

The only village on the island is also called Schiermonnikoog. You don't see many cars here; the island is virtually car-free as only the islanders have a special license to keep their own car.  

12 mei 2013

museum stairs

Als je ooit in het Groninger museum bent geweest, ben je vast via deze wenteltrap naar beneden en later weer naar boven gegaan. Het ontwerp met kleurrijk mozaïekbeton is van de Italiaanse architect Alessandro Mendini.

If you ever visited the Groninger Museum you most likely went down and up again later by these winding stairs. The design of colorful mosaic concrete is by Italian architect Alessandro Mendini.

11 mei 2013

Citroën U23

Afgelopen donderdag reed een aantal historische voertuigen door onze regio, zoals deze prachtige Citroën U23: een 2-ton 'lichtgewicht' truck die vanaf 1936 tot de begin jaren zestig werd gemaakt.

Last Thursday a number of historical vehicals drove through our region, like this beautiful Citroën U23: a light (2-ton) truck that was produced from 1936 until the early sixties.

Dit kleine ventje mocht een tijdje op de bestuurdersstoel zitten. Iemand deed hem voor hoe hij kon claxonneren, en toen het hem uiteindelijk zélf lukte was hij zichtbaar blij verrast..

This little guy was allowed to sit in the driver's seat for a while. Someone showed him how to honk, and when he finally managed to do it all by himself he was clearly happily surprised..

..en uiterst tevreden achteraf. 
..and very satisfied afterwards.

10 mei 2013

railway station

Blik vanuit het stationsgebouw in Groningen op het perron.
View from the railway station building in Groningen onto the platform.

9 mei 2013

wet

Een prachtige plek om even te rusten tijdens een wandeling in de bossen van Gees, maar je moet er wel wat moeite voor doen om je voeten droog te houden.. 
 
A beautiful spot to have a rest here in the forest of Gees, though you have to put in some effort to keep your feet dry.. 
 

8 mei 2013

beach info

Bij elke grotere strandopgang op Schiermonnikoog vind je deze informatieborden. Behalve een plattegrond van het eiland en de plek waar je staat, wordt aangegeven wat je wel en niet mag doen.

At each major path entering the beach of Schiermonnikoog you can find these information panels. Apart from a map of the island and the spot where you are standing, they tell you all about the do's and don'ts.


Linking to Lesley's signs, signs.

7 mei 2013

Q is for Quay

Aan de Waalkade in Nijmegen zijn de ronde gele meerpalen omgetoverd tot driedimensionale smileys. Ik vind ze leuk!

On the quay at the river Waal in Nijmegen, the round yellow maritime bollards have been transformed to three dimensional smileys. I like them!
Linking to ABC Wednesday.


6 mei 2013

flying a kite

vliegeren op het strand van Schiermonnikoog.
..on the beach of Schiermonnikoog.

5 mei 2013

a monkey on top of a banana

Voor alles is een koper, zou het niet?       (in het centrum van Groningen)
I suppose there is a buyer for everything..    (at the entrance of an antiques and curiosities shop in the city centre of Groningen) 

4 mei 2013

black balloon

Een nog rustige zaterdag in Nijmegen...wachten op winkelend publiek om flyers uit te delen..
 A still quiet Saturday in Nijmegen...waiting for the shopping crowd to hand out flyers..