30 april 2013

P is for the Prince who became King today

Nederland heeft een nieuwe koning! Door het ondertekenen van de akte van abdicatie bevestigde Koningin Beatrix formeel afstand te doen van de troon, waarmee Prins Willem-Alexander de nieuwe Koning van Nederland werd. 

The Netherlands has a new King! The official moment where it all came down to was signing the instrument of abdication. With this Queen Beatrix formally stepped down from the throne and Prince Willem-Alexander became the new King of the Netherlands.

De prinsesjes Ariane, Amalia en Alexia, de 3 dochters van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, waren ook aanwezig bij de ceremonie. (beide foto's hierboven zijn genomen van het tv-scherm)

The young princesses Ariane, Amalia and Alexia, the 3 daughters of King Willem-Alexander and Queen Maxima, were also present at the ceremony. (both pictures above were taken from the television screen)

.. en dan nog een paar impressies van de vrijmarkt vanmiddag in Stadskanaal.
.. and then some impressions from the rummage sale this afternoon in Stadskanaal. 


Linking to ABC Wednesday.


29 april 2013

wooden shoe-bicycle

Ik zag deze grappige bakfiets in het centrum van Groningen. Nederlandser kan haast niet..!  ;)
I saw this funny carrier cycle in the centre of Groningen. This is as Dutch as you're going to get..!  ;)

28 april 2013

Nordic Art / Groninger Museum

Ik ben ook pas geleden in het Groninger Museum naar de expositie 'Nordic Art 1880-1920' geweest. Bij deze een paar impressies, waarbij je ook een beeld krijgt van het kleurige interieur van het museum. 

Recently I also visited the Groninger Museum to see the exhibition 'Nordic Art 1880-1920'. These are a few impressions, also meant to give you an idea of the colourful interior of the museum.

De tentoonstelling is een ode aan de volken en culturen van de Noordse landen en geeft een overzicht van 19e en 20e eeuwse Noord-Europese schilderkunst.

The exhibition is a tribute to the peoples and cultures of the Nordic countries, and provides an overview of 19th and 20th-century North European painting.

De schilderijen met landschappen, portretten en indrukken uit het dagelijkse plattelandsleven laten zowel overeenkomsten als verschillen tussen de Noordse landen zien. Voor mij, als liefhebber van Scandinavië was het erg interessant en de moeite waard.

The paintings showing landscapes, portraits and scenes from everyday rural life, display both the similarities and the differences between the Nordic countries. For me, as a fan of Scandinavia it was very interesting and worth going.

27 april 2013

steel drawing

Dit naamloze sculptuur heeft wel wat weg van een "tekening" van blauw geschilderd staal. Het staat aan het Kelfkensbos in Nijmegen, vlakbij museum Het Valkhof.

This nameless sculpture somewhat resembles a "drawing" of blue painted steel. It's location is the Kelfkensbos in Nijmegen, close to museum Het Valkhof.


De maker is de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir, die woont en werkt in Antwerpen.

The creator is the Belgian sculptor Narcisse Tordoir, who lives and works in Antwerp.

25 april 2013

from B to A

Nu de troonswisseling dichterbij komt, verplaatst de NS haar reizigers tijdelijk niet meer van A naar B, maar van B naar A. Ofwel: de NS neemt ons mee 'van Beatrix naar Alexander' en hoopt zo iedereen te stimuleren om op die dag de trein te nemen i.p.v. de auto. Deze foto is genomen op Groningen Centraal Station.

Now that the abdication is coming near, the Dutch railways (NS) temporarily do not bring travellers from A to B anymore, but from B to A. In other words, they take us 'from Beatrix to Alexander' and by this encourage people to take the train that day instead of the car. I took this picture at the train station in Groningen.


24 april 2013

pub sign

Dit is het uithangbord van café De Oude Gevel. Op het bord staat 'café-biljart terras De Oude Gevel'.
This is the sign of pub De Oude Gevel (The Old Facade). The sign says 'café pool-table terrace De Oude Gevel'.

Je vindt het een beetje verborgen in een zijstraatje van de Voorstraat in Bad Nieuweschans.
It's a bit hidden in a side street of the Voorstraat in Bad Nieuweschans.
Linking to signs, signs.

23 april 2013

O is for Once... a railway track

Als je het niet zou weten zou je het waarschijnlijk nooit vermoeden, maar dit stille zandpad -ergens tussen Gasselte en Gieten- was ooit een spoorlijn. Tussen 1905 en circa 1970 reden hier treinen van de NOLS (Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij) op een enkelspoor de route Assen-Stadskanaal.

If you didn't know you probable would never have guessed, but this quiet path -somewhere between Gasselte and Gieten- once was a railway track. Between 1905 and about 1970 trains from the NOLS (North East local railway-Company) passed here on a single track on the route Assen-Stadskanaal. -please note that the link refers to a site only in Dutch.

De (nu gerestaureerde) spoorbrug vlakbij Gasselte herinnert uit die tijd.
The (now restored) railway bridge near the town of Gasselte dates from that time.


Linking to ABC Wednesday.

22 april 2013

Monday mural


Ik was afgelopen zaterdag in Nijmegen. Lopend van het NS station naar het centrum zag ik deze fraaie muurschildering.
I visited Nijmegen last Saturday. Walking from the train station to the shopping centre I spotted this nice mural.


Linking to Monday Mural.


21 april 2013

KM -1

Ik was verbaasd om aan het begin van de dijk bij Nieuwe Statenzijl dit paaltje met KM-1 te zien. Min 1 km? Ik zocht thuis op internet en vond dat dit blijkbaar een 'foutje' is geweest van Rijkswaterstaat. Tijdens het uitmeten van de palen had men een kilometer voor de grens de paal 0 in de grond geslagen. De grens van Duitsland met Nederland begint hierdoor met -1 in plaats van 0...

I was surprised to see this KM-1 marking on the edge of the dike near Nieuwe Statenzijl. Minus 1 km? Back home I looked it up on the net and found this apparently was caused by a 'small mistake' by Rijkswaterstaat (an agency part of the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment). When measuring the distances, the 0 marking was placed a kilometer (1 km equals 0,6 miles) away from the border. So the actual border between Germany and our country starts with -1 instead of 0...


20 april 2013

views of dementia / Drents Museum

Nog een interessante expositie momenteel in het Drents Museum is 'Gezichten van dementie', met portretten in aquarel van Herman van Hoogdalem en gefilmde portretten van Gijs Wanders. Van Hoogdalem zegt: "Ik probeer de vele gezichten van dit proces te laten zien: de wanhoop, het lijden, de onzekerheid, de pijn, de stilte, de leegte, de onthechting, de berusting en wat in woorden niet te vangen is. Dwingend, eerlijk, soms pijnlijk maar altijd integer."

Another interesting exhibition in the Drents Museum now is 'Views of dimentia', with aquarel paintings of Herman van Hoogdalem and filmed portraits by Gijs Wanders. Van Hoogdalem says: "I try to picture the many faces of this proces: the despair, suffering,  uncertainty, pain, silence, detachment, meekness and what cannot be said in words. Compelling, honest, sometimes awkward though always righteous."
De gezichtsuitdrukkingen op de schilderijen zijn ongelooflijk echt en maakten een diepe indruk op me.

The facial expressions on the paintings are incredibly realistic and impressed me very much.


19 april 2013

The Soviet Myth / Drents Museum

Het Drents Museum in Assen toont op dit moment een verzameling van ongeveer 70 schilderijen die de Sovjetmaatschappij idealiseerden. Ze zijn gemaakt in de Sovjet-Unie van 1932-1960,  (grotendeels) onder de dictatuur van Stalin. De thema's varieren van landschap en industrie, leiderscultus en familie, tot sport en het nieuwe imago van vrouwen. De schilderijen zijn in bruikleen van het State Russian Museum in Sint Petersburg.
The Drents Museum in Assen currently exhibits about 70 paintings idealising the Soviet society. They were created in the Soviet Union in the years 1932-1960, (mostly) during the Stalin dictatorship. The themes vary from countryside and industry, leader cult and family, sports and the new image of women. The art is on loan from the State Russian Museum in Saint Petersburg.
Ik wou er al lange tijd naar toe en ben blij er geweest te zijn. Ik was verrast en onder de indruk van de diversiteit van de kleurrijke (en vaak reusachtige) schilderijen.

I wanted to go there for some time and I am happy I did. I was surprised and impressed by the variety of colourful (and most massive) paintings.

18 april 2013

narrow street

rondwandelen in het kleine Bad Nieuweschans
walking around in the small village Bad Nieuweschans

17 april 2013

art exposition

In het Veenkoloniaal Museum in Veendam is behalve alles over de geschiedenis van dit gebied, ook moderne kunst te zien. Eén van de exposities (nog tot eind mei) heeft de titel ‘Beweging en poëzie in kleur’.

Apart from facts about the history of this region, the Peat District Museum in Veendam also exhibits contemporary art. One of the expositions (running until the end of May) is named 'Movement and poetry in colour'.

Hierbij worden werken getoond van het Duitse kunstenaarsechtpaar Margit en Rolf Hillen.
It shows the work of the German artist couple Margit and Rolf Hillen.

16 april 2013

N is for National Geographic window project

Een tijdje terug vertelde ik al eens over het project dat de regio Oost-Groningen en National Geographic in 2010 startten om deze regio in noord Nederland onder de aandacht te brengen. Het felgele logo van National Geographic is daarbij bedoeld als een venster, dat 'het mooiste uit Groningen omlijst'.
   
A while ago I told you about the project that the region East Groningen and National Geographic started to attract attention to this region in the north of the Netherlands. The bright yellow National Geographic logo is used here as a window, to 'frame the most beautiful spots in Groningen'.

Ook Nieuwe Statenzijl is onderdeel van dit project. Door het raam zie je trouwens in de verte de Kiekkaaste, de vogelkijkhut die ik je een paar dagen geleden liet zien..

Also taking part in this project is Nieuwe Statenzijl. Note that you can see the Kiekkaaste in the distance, the bird observation post that I showed you a few days ago..


Linking to ABC Wednesday.


15 april 2013

magnolia

De magnolia in onze tuin bloeit bijna!
The magnolia in our garden is almost blooming!


14 april 2013

Barnacle geese


Brandganzen boven de Dollard, gezien vanuit vogelkijkhut 'De Kiekkaaste' in Nieuwe Statenzijl.
Barnacle geese flying above the Dollard, spotted from the bird observation post 'De Kiekkaaste' in Nieuwe Statenzijl.

13 april 2013

Kiekkaaste

De 'Kiekkaaste' met zicht op het water van de Dollard is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland. Door de aanleg van een planken pad is deze nu makkelijk (en bijna altijd droog) bereikbaar.

The 'Kiekkaaste' with a view on the water of the Dollard is the only bird observation post in the Netherlands that is situated outside the dikes. It is easy (and nearly almost dry) accessible now after the construction of this wooden path.

Dit prachtige stukje Groningse natuur vind je aan de rand van Nederland in Nieuwe Statenzijl, vlak aan de grens met Duitsland.
This beautiful piece of Groningen nature is right at the edge of the Netherlands in Nieuwe Statenzijl, near the German border.

Het woord Kiekkaaste is Gronings voor (letterlijk) 'kijkkast', wat kan staan voor 'etalage' of 'televisie'. Morgen een paar foto's vanuit de uitkijkhut..
The word Kiekkaaste is Groningen dialect for (literally) 'watch cabinet', meaning 'show case' or 'television'. Tomorrow I will show you some of the photo's we took from inside the observation post..

12 april 2013

Veendam Peat District Museum

Midden in de Groninger Veenkoloniën ligt het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Drie verdiepingen met diverse exposities vertellen over de geschiedenis van jagers, verzamelaars, turfgravers, de aardappelmeelindustrie, stro en karton.

Right in the centre of the Groningen peat moors you can find the Peat District Museum in Veendam. Inside the three storey building, several expositions tell you all about the history of hunters, collectors, peat cutters, the potato starch industry, straw and board. 


Het museum werd opgericht in 1939, en is sinds 1990 gehuisvest in de vroegere Rijks Hoogere Burger School (RHBS). De oorspronkelijke indeling van de school bleef grotendeels gehandhaafd.

The museum was founded in 1939 and has been housed in the former Veendam High School since the beginning of the nineties. The original layout of the school was maintained for the most part.


10 april 2013

Green Coastal Road

Ik had deze bordjes al vaker gezien maar wist eigenlijk nooit exact wat ze betekenden. Dus: de Groene Kustweg is een 1.250 km lange autoroute langs de kusten van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het idee voor deze weg ontstond in de jaren 1950, met de bedoeling het toeristenverkeer na WO2 te stimuleren. Kaarten en boekjes vertellen over de bezienswaardigheden onderweg. Bad Nieuweschans is één van de dorpen langs de route die de moeite waard zijn om te bezoeken.
I had seen these signs before but never knew exactly what they meant. So: the Green Coastal Road ('Groene Kustweg' in Dutch) is a 1,250 km long car route along the coasts of the Netherlands, Germany and Denmark. The idea for this route originates from the years 1950, hoping that it would stimulate tourism after WW2. Maps and books tell you all about the sights. Bad Nieuweschans is one of the towns worth while visting along the way.
Linking to signs, signs.

9 april 2013

M is for Mural


Aan de zijmuur van een voormalig antiekwinkeltje in Bad Nieuweschans, een plaatsje in noordoost Groningen.
At the side wall of a former antique store in Bad Nieuweschans, a small town in the north east of the province Groningen.


Linking to ABC Wednesday.

8 april 2013

Spring is in the air

Ja, er was geduld voor nodig, maar de lente zit definitief in de lucht. Deze beide fietsers genieten van de zon, en de luwte van de dijk waarvandaan ik deze foto genomen heb.   -bij Nieuwe Statenzijl, in het hoge noordoosten van Nederland.

Yes, it took a long time but Spring is defenitely in the air. These cyclists enjoy the sun, and the shelter of the dike on which I stood taking this picture.    -near Nieuwe Statenzijl in the very northeast of the Netherlands.

6 april 2013

leaded glass

Een detail van het glas-in-loodraam in het Veenkoloniaal Museum, in Veendam.
A detail of the leaded glass in the Veenkoloniaal Museum in the town of Veendam.

5 april 2013

ropes

in het Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora, op Texel
in the Shipwreck and Beachcombing Museum Flora, on the island Texel

4 april 2013

museum 't Stadhuus

Deze bijzondere gevelsteen in de Voorstraat in Hardenberg trok mijn aandacht. Het zit boven de ingang van museum / Historiekamer Hardenberg. In het streekmuseum vind je informatie over de geschiedenis en cultuur van deze plaats.

This remarkable plaque in the Voorstraat in Hardenberg took my attention. It is placed above the entrance of museum / History Room Hardenberg. Inside you find information about the history and culture of this town.

In dit gebouw was vroeger het stadhuis gevestigd. Ik plaatste al eerder foto's van het nieuwe stadhuis, kijk -hier-.
The city hall used to be in this building. To see the photo's of the new city hall that I posted earlier, see -here-.


3 april 2013

pub sign


Ik zag dit prachtige uithangbord in Zwolle, aan de gevel van een café.
I spotted this beautiful sign in Zwolle, at the facade of a pub.


Linking to signs, signs.