30 september 2013

an orange cat..


in the centre of Nijmegen
--
in het centrum van Nijmegen


Contributing to Monday Mural


29 september 2013

Hölick chapel

This is the small chapel of the fishing village Hölick, located on the Hornslandet Peninsula, about 300 km north of Stockholm (Sweden).
--
Dit is de kleine kapel in het vissersdorpje Hölick op het schiereiland Hornslandet, ongeveer 300 km ten noorden van Stockholm (Zweden)


donations are welcome
--
donaties zijn welkom

view from the chapel on the Gulf of Bothnia
--
de kapel kijkt uit op de Botnische Golf


28 september 2013

50

celebrating my hubby's 50th birthday today!
--
mijn eega is vandaag 50 geworden!

27 september 2013

piggy bank

This piggy bank was waiting for us at the exit of a small regional museum (with free entry) that we visited in Rolde recently. The most polite sign says: If you liked it all very much, you might donate a voluntary gift for the costs into the piggy bank.
--
Dit spaarvarken met een erg beleefde tekst stond ons op te wachten bij de uitgang van een klein streekmuseum (met gratis toegang) in Rolde, dat we onlangs bezochten.


26 september 2013

mass path

According to the sign on the photo below this is an old 'mass path', a path for pedestrians frequently used in rural areas where it was the connection between small villages and hamlets with the church. They date from a time when motorised transportation was not yet common. Many times these 'Sunday paths' crossed fields of neighbouring farmers, who where not always very pleased with those walking on their lands.
--
Volgens het bord op de onderste foto is dit een oud 'kerkenpad', een voetgangerspad dat vroeger op het platteland de dorpen en gehuchten verbond met de kerk. Ze dateren uit de tijd dat gemotoriseerd verkeer nog niet gebruikelijk was. Vaak liepen deze paden, ook wel 'zondagse paden' genoemd, over het land van een boer, die lang niet altijd even gecharmeerd was van het feit dat men over zijn terrein liep.

This mass path is located in the area between the towns of Assen and Rolde.
--
Dit kerkenpad vind je in het gebied tussen Assen en Rolde.


25 september 2013

smoked fish for sale


..and a lot of other things, like ice-cream, coffee, cabins, and boat trips. This sign was near a parking spot just outside the small fishing village Kuggoren on the east coast of Sweden.
--
Behalve gerookte vis is er nog veel meer te koop, zoals ijs, koffie, huisjes, en boottochten. Dit bord stond bij de parkeerplaats net buiten het vissersdorpje Kuggoren aan de oostkust van Zweden.


Linking to signs, signs.

24 september 2013

looking up

..from the street in the city centre of Groningen 
--
  een blik omhoog in de binnenstad van Groningen.

23 september 2013

blue !

well visible signs to follow in the forest near Anaboda, Sweden.
--
duidelijk te volgen bordjes in de bossen bij Anaboda, Zweden.


Linking to Blue Monday.


22 september 2013

shadows

On deck of the Stena Line ferry to Göteborg (Sweden) this Summer.
--
Aan dek van de Stena Line veerboot naar Göteborg (Zweden) deze zomer.


Linking to Shadow Shot Sunday.

21 september 2013

toll road

The last part of the road to the Ruvallen farm near Funäsdalen (Sweden) where our hiking trail started, was a privat road. After putting the fare of 20 Swedish Crownes (about eur 2,30 or usd 3,15) into the rusty box, we were allowed to open the barrier and continue..
--
Het laatste stuk naar de boerderij Ruvallen, in de buurt van Funäsdalen (Zweden) waar onze wandeling begon, was een privéweg. Na betaling van 20 Zweedse kronen (ongeveer eur 2,30) dat in de roestige bus moest, mochten we zelf de slagboom openen en verder gaan..

20 september 2013

mirrored ceiling

I have showed you pictures of this room before, but every time I visit the Groninger museum I can't stop myself taking photo's of the Info Center..
--
I heb eerder foto's laten zien van deze ruimte, maar elke keer dat ik in het Groninger museum ben kan ik het niet laten om weer foto's te maken in het Info Center..Linking to Weekend Reflections #208


19 september 2013

2 Santa's behind bars

Spotted on the first floor above the entrance of an antique store in Nora, Sweden.
--
2 kerstmannen achter tralies!?! We zagen ze op de eerste verdieping boven een antiekwinkel in het Zweedse Nora.18 september 2013

paddestoel

These red and white mushroom-like signs are called 'paddestoelen' Dutch for mushrooms) and are very common here in the Netherlands. You can find them everywhere on smaller roads and cycle paths, giving directions to (mostly) cyclists. This particular one, which is a lot bigger than usual, was placed in 2005 just outside the train station in Assen, to honor the fact that the province Drenthe owned exactly 1,000 of these 'paddestoelen'.
--
Dit uit de kluiten gewassen exemplaar werd in 2005 voor het station in Assen geplaatst ter ere van de 1000ste paddestoel in Drenthe.


Linking to signs, signs.

16 september 2013

ABEL

The word 'Abel' on this office building refers to 'Abel Tasman' (1603-1659), who was a Dutch seafarer and explorer. During his travels between 1642 and 1644 he discovered Tasmania and New Zealand.
--
Het woord 'Abel' op dit kantoorgebouw verwijst naar 'Abel Tasman' (1603-1659). Deze Nederlandse ontdekkingsreiziger ontdekte tijdens zijn reizen tussen 1642 en 1644 onder meer Tasmanië en Nieuw Zeeland.

The Abel Tasman tower is located near the centre of Assen.
--
De Abel Tasmantoren bevindt zich nabij het centrum van Assen.


Linking to Monday Mural.


15 september 2013

clock tower shadow

This window belongs to the Älvros church, near Sveg in Sweden. It caught my attention not only because of the beautiful window and see through, but also because of the subtle shadow of the clock tower standing next to the church.
--
Dit raam behoort toe aan de Älvros kerk, vlakbij Sveg in Zweden. Niet alleen het raam en het doorkijkje vielen me op, maar ook de subtiele schaduw van de klokkentoren die ernaast stond.


Linking to Shadow Shot Sunday.


14 september 2013

door


What I noticed is that there are no less than 4 doorbells (the names belonging to the bells have apparently been removed) so there must be 4 apartments behind this door in the centre of Groningen. Another nice detail is that the house number 25 is no sign but has been painted on the wall..
--
Wat me opviel is dat er maar liefst 4 deurbellen zijn (de bijbehorende namen lijken te zijn verwijderd) dus er zullen ook 4 appartementen zijn achter deze deur in het centrum van Groningen. Nog een leuk detail is dat het huisnummer geen bordje is maar op de muur geschilderd is..


13 september 2013

streets in Zwolle


both pictures were taken near museum De Fundatie, in Zwolle.
--
beide foto's zijn gemaakt in de buurt van museum De Fundatie, in Zwolle.


12 september 2013

high voltage

a close up of the high voltage pylon that I showed you yesterday..
--
een close up van de hoogspanningsmast die ik je gisteren liet zien..

11 september 2013

do not..

Swedish for: 'Do not stay and stand still near this pole with thunder'. We noticed this sign on a power pylon during a hike in the Swedish forests in the province Värmland. A very sensible warning that I have never seen in the Netherlands by the way.
--
Zweeds voor: 'Bij onweer niet stoppen en blijven stilstaan bij deze paal'. We zagen dit bordje op een hoogspanningsmast tijdens een wandeling in de Zweedse bossen in de provincie Värmland. Een zinnige waarschuwing die ik trouwens nog nooit in Nederland heb gezien.

No thunder in sight when we were there, so lots of time to take a few pictures..
--
Geen teken van onweer toen wij er waren, dus genoeg tijd om een paar foto's te nemen..


Linking to signs, signs.10 september 2013

Emmaplein

view from the Emmaplein in Groningen. The house with the yellow accents (in the middle of the photo) is another example of art nouveau.
--
Zicht vanaf het Emmaplein in Groningen. Het huis met de gele accenten ( in het midden van de foto) is nog een voorbeeld van de art nouveau-stijl.

9 september 2013

wall advertisement

A sign from the past, the advertisement on the wall of this building at the Lage der Aa in Groningen. The company Gebr. Waterborg started making hammer-cloths, sun blinds and tents around 1875. They moved to another location in 1996 and are still in business.
--
Een teken van vroeger, deze reclame op de muur van dit pand aan de Lage der Aa in Groningen. Gebr. Waterborg begonnen omstreeks 1875 met het maken van dekkleden, markiezen en tenten. Ze verhuisden in 1996 naar een andere locatie en zijn nog altijd in bedrijf.


Linking to Monday Mural.

8 september 2013

yarn bombing

aka 'urban knitting' or 'graffiti knitting' is a type of graffiti or street art. I knew it existed but didn't know what it was called and I had never seen it before. We drove passed it a few weeks ago in Bergsäng, a small village in Sweden near Hagfors, and stopped to have a look..
--
De term 'yarn bombing' is in het Nederlands bekend als 'wildbreien', wat ik op zich een reuze grappige vertaling vind :)))  Het is een vorm van graffiti of straatkunst. Ik wist dat het bestond maar niet hoe het heette, en had het nog nooit in het echt gezien. We reden er een paar weken geleden voorbij in Bergsäng, een Zweeds dorpje vlakbij Hagfors, en stopten om het te bekijken..      (NB. het inpakken van een voorwerp wordt bombing genoemd.)


If you want to have fun, google on 'yarn bombing', choose for images and amaze yourself. It's too weird!
--
Google eens op 'yarn bombing' of 'wildbreien', kies voor afbeeldingen en vermaak en verbaas jezelf. Echt even doen!

7 september 2013

Älvsborg bridge

When you travel to Göteborg -Sweden- on a Stena Line ferry it is recommended that you stay on one of the outer decks as long as possible. It is not only interesting to watch all the activities in the harbour and on the water of the Göta Älv, but it is also quite an experience to see how the huge ship passes the Älvsborgsbron just before arriving on the Stena Line quay.
--
Als je naar Göteborg -Zweden- reist met een veerboot van Stena Line dan is het aan te raden om zo lang mogelijk op één van de buitendekken te blijven kijken. Niet alleen vanwege de activiteiten in de haven en op het water van de Göta Älv, maar ook omdat het een ervaring is om te zien hoe het reusachtige schip de Älvsborgsbron passeert vlak voor aankomst aan de Stena Line kade.

 Getting closer.
--
We komen dichterbij.

Hmm, will it fit?
--
Past dat eigenlijk wel?


Made it.  :)
--
Gelukt.   :)


6 september 2013

what a fence

Another holiday photo from Sweden, this is in Hudiksvall.
--
Nog een vakantiefoto uit Zweden, dit is in Hudiksvall.Linking to Friday's Fences #95

5 september 2013

once the museum of Groningen

This monumental building at the Praediniussingel in Groningen was built in 1894 and housed the 'Groningsch Museum' until 1994, when the museum moved to another location.
--
In dit monumentale gebouw aan de Praediniussingel in Groningen, gebouwd in 1894, huisde het 'Groningsch Museum' totdat het in 1994 een andere locatie kreeg.

Nowadays the Hanzehogeschool, a university, owns the building.
--
Tegenwoordig is de Hanzehogeschool eigenaar van het gebouw.


4 september 2013

charge your electric car

On our way on the German Autobahn last month we spotted these 2 parking places on a rest area, meant especially for charging electric cars. I had not seen these spots with charging facilities before!
--
Onderweg op de Duitse autobaan vorige maand zagen we deze 2 plekken op een parkeerplaats, voor het opladen van electrische auto's. Ik had dit soort oplaadpunten nog niet eerder gezien!


Linking to signs, signs.

2 september 2013

designer urinal


This artistic public urinal located at the Kleine der A in Groningen was designed by architect Rem Koolhaas, in honor of the cultural manifestation 'A star is born' in 1996. The images are from photographer Erwin Olaf.
--
Dit kunstzinnig urinoir aan de Kleine der A in Groningen is ontworpen door architect Rem Koolhaas. ter gelegenheid van de culturele manifestatie 'A star is born' in 1996. De afbeeldingen zijn van fotograaf Erwin Olaf.This one is for Blue Monday.


1 september 2013

hej då Sverige

bye bye Sweden! All things come to an end, even a Summer holiday of course. We loved Sweden: the nature, the towns, the coast, the mountains, the sun..   We saw and did a lot of things, more photo's will follow.   (so, back to work tomorrow, the lazy days are over!)
-- 
vaarwel Zweden! Aan alles komt een eind, ook aan een zomervakantie natuurlijk. Zweden was prachtig: de natuur, de dorpjes, de kust, de bergen, de zon..  We hebben veel gezien en gedaan, meer foto's volgen.    (dus, morgen weer aan het werk, het niets doen is voorbij!)