30 augustus 2013

reindeer crossing
Many reindeer crossed our path in the Funasdalen region, like these two.
--
We hebbeen veel rendieren gezien in de Funasdalen regio, zoals deze twee.

29 augustus 2013

winter boots here!

This weird looking machine (?) was hanging next to the door of our stuga in Funasdalen, and apparently is meant to blow warm air in your wet and/or cold winter boots. (At least that is what we made of it..) It does sound very luxurous, don't you think? Anyways it is obvious that this area is very much into wintersports, as there are lots of ski slopes and snow scooter trails here.
--
Dit merkwaardig uitziend apparaat (?) hing naast de deur van onze stuga in Funasdalen, en is klaarblijkelijk bedoeld om warme lucht in je natte en/of koude winterlaarzen te blazen. (Dat is tenminste wat wij ervan maakten..) Klinkt wel als veel luxe, vind je niet? Hoe dan ook het is duidelijk dat dit gebied met name gericht is op de wintersport, gezien de vele skipistes en sneeuwscooterpaden.

28 augustus 2013

signs


..during a hike near Funasdalen.
--
bewegwijzering tijdens een wandeling in de buurt van Funasdalen.

..and there were also these signs, pointing out a snow scooter trail but in our case a summer path as well.
--
..en deze kruizen duiden een sneeuwscooterpad aan, maar worden in dit geval ook voor een wandelpad in de zomer gebruikt.

27 augustus 2013

swallow nests


This gravel pit along the road to Mittadalen (Sweden) was -when we had a good look- 'filled' with swallow nests.
--
Deze berg gestort gravel langs de weg naar Mittadalen (Zweden) zat -toen we goed keken- 'vol' met zwaluwnesten.


The swallows were really fast going in and out, so hard to get on camera, but they were there all right ;)
--
De zwaluwen vlogen met veel snelheid in en uit, dus het was moeilijk om ze op de foto te krijgen, maar ze waren er zeker ;)


23 augustus 2013

Nora glass


..visiting the beautiful town of Nora. And oh, in Swedish, 'glass' means ice cream.

..bezoek aan het mooie plaatsje Nora. En o ja, 'glass' betekent ijs in het Zweeds.

22 augustus 2013

village chapelThis chapel in the small fishing village Kuggoren on the east coast of Sweden is safe from the sea by it's location on a rock. The wooden building dates from 1778.
--
Deze kapel in het kleine vissersplaatsje Kuggoren aan de oostkust van Zweden loopt door de ligging op een rots geen gevaar van de zee. Het houten gebouwtje dateert van 1778.21 augustus 2013

17 augustus 2013

Glaumbaer Folk Museum

These farm houses that you can see in this open air museum in northern Iceland date from different periods in the 19th century. They were all built in the turf construction style, which was common in rural Iceland then.
--
Deze boerderijtjes die te zien zijn in dit openluchtmuseum in noord IJsland dateren van verschillende periodes in de 19e eeuw. Ze zijn allemaal gebouwd van turf, zoals toen op het platteland van IJsland de gewoonte was. 

The Icelandic grass grows very thickly, making this turf and the soil a very strong unit.
--
Het IJslandse gras is erg dik, waardoor het met de turf en de grond een erg stevig geheel vormt. 16 augustus 2013

Jökulsárlón iceberg lake

These pictures are taken from the amphibious vehicle I showed you yesterday.
--
Deze foto's zijn genomen vanaf het amfibievoertuig dat ik je gisteren liet zien.

Jökulsárlón has been a setting for several Hollywood movies, like 'A View to a Kill', 'Die Another Day' and 'Batman Begins'.
--
Rond en op het Jökulsárlón meer zijn opnames gemaakt voor diverse Hollywood films, zoals 'A View to a Kill', 'Die Another Day' en 'Batman Begins'. 

Eventually the ice melts and floats to the sea. There the road crosses at that narrow part.
--
Uiteindelijk smelt het ijs en drijft het naar zee. De weg gaat er op dat smalle gedeelte overheen.
 

15 augustus 2013

a boat on wheels

A very tourist thing to do but definitely not one to miss when you are visiting Iceland, is a tour with this amphibious vehicle on Jökulsárlón iceberg lake.  
--
Erg toeristisch maar absoluut niet iets om over te slaan als je IJsland bezoekt, is een tochtje met dit amfibievoertuig op het ijsbergenmeer Jökulsárlón.


Jökulsárlón is a glacial lake in south east Iceland, on the borders of Vatnajökull National Park. It covers an area of about 18 km2 (6.9 sq miles), with a depth of 248 metres (814 ft)!. It is quite spectacular to see the icebergs, coming from the glacier, floating in all kinds of sizes and shapes. I will show you a few more pictures tomorrow.
--
Jökulsárlón is een gletsjermeer in zuidoost IJsland, aan de rand het het Vatnajökull National Park. Het beslaat een oppervlakte van ongeveer 18 km2 en heeft een diepte van 248 meter! Het is een erg spectaculair gezicht om de ijsbergen, komend van de gletsjer, te zien ronddrijven in allerlei vormen en afmetingen. Morgen zal ik je daar een paar foto's van laten zien.

14 augustus 2013

Iceland weather


Apparently there is a saying on Iceland that goes: if you don't like the weather, just wait 5 minutes. Well, the second picture was taken less than 15 minutes after the first one. I guess that proves a lot..
--
Er schijnt een gezegde te zijn op IJsland dat als volgt gaat: als het weer je niet aanstaat, wacht dan maar even 5 minuten. Nou, de onderste foto is minder dan een kwartier later dan de eerste foto genomen, dus dat zegt wel wat..
 

13 augustus 2013

Kirkeporten Camping (2)

A group of reindeer visits the campsite.
--
Een groep rendieren bezoekt de camping.
 
These pictures were taken in June, with the reindeer still in their winter fur. The photo's I showed you a few days ago from Kaunispää in Finland, were taken in September. The difference is obvious!
--
Deze foto's zijn genomen in juni, met de rendieren nog in hun wintervacht. De foto's die ik een paar dagen geleden liet zien vanuit Kaunispää in Finland, waren van september. Het verschil is duidelijk!
 
 
 
 

12 augustus 2013

Kirkeporten Camping (1)

arriving on the world's most northern campingsite, about 20 km south of the North Cape
--
aankomst op 's werelds meest noordelijke camping, ongeveer 20 km ten zuiden van de Noordkaap

11 augustus 2013

on our way

..to the North Cape, Norway
--
onderweg naar de Noordkaap, Noorwegen

10 augustus 2013

bye bye

Another image from Stamsund: watching the Midnatsol (Midnight Sun), one of the ships of the famous Hurtigruten between Bergen and Kirkenes, getting ready to leave again after a short stop.
--
Nog een foto uit Stamsund: kijkend hoe de Mitnatsol (Middernachtzon), één van de schepen van de beroemde Hurtigruten tussen Bergen en Kirkenes, zich klaar maakt om na een korte stop weer te vertrekken.

9 augustus 2013

guitar art

on the side wall of a gallery in Stamsund on the Lofoten islands, Norway
--
'gitaarkunst' op de zijmuur van een galerie in Stamsund op de Noorse Lofoten

8 augustus 2013

meeting reindeer..


on Kaunispää, a hill just north of Saariselkä in northern Finland
--
rendieren op Kaunispää, een heuvel even ten noorden van Saariselkä in noord Finland

7 augustus 2013

horizontal

near Ylläs, northern Finland
--
vlakbij Ylläs, noord Finland

5 augustus 2013

Delphi

inside the museum near the Delphi archeological site, in Greece
--
in het museum vlakbij de archeologische plaats Delphi, in Griekenland

4 augustus 2013

Evzones


presidential guards named 'Evzones', in Athens, Greece
--
presidentiele wachters genaamd 'Evzonen', in Athene, Griekenland


This month I will show you only photo's that were taken abroad; some from recent trips, others from a longer time ago. Let's see what I can find!
--
Deze maand zal ik je alleen foto's laten zien die genomen zijn in het buitenland; zowel van recente vakanties als van langer geleden. Kijken wat het wordt!
2 augustus 2013

1 augustus 2013

empty

Piazza San Pietro / the Saint Peter square / het Sint Pietersplein
Vatican City, Rome